Wkkgz: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg(Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Mocht u, als cliënt van mijn praktijk, een klacht hebben over de geboden zorg, moet deze ge-uit kunnen worden. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, is er de mogelijkheid om (gratis) gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris ) Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot KAB Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject én het oordeel van de zorgaanbieder.

 KAB is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen of heeft u klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens neem dan gerust contact met ons op, via info@margaret.nu Wilt u een klacht indienen naar aanleiding van ons privacy beleid dan kan dit bij de nationale Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.